SDH Mojžíř

     První zmínka o sboru dobrovolných hasičů v dříve samostatné obci Mojžíř, dnes části Ústeckého městského obvodu Neštěmice, pochází z roku 1893. Novodobá historie sboru se, ale píše od roku 1973, kdy došlo hned ke dvěma důležitým událostem. V tomto roce byla otevřena nová hasičská zbrojnice a také zřízeno historicky první družstvo mladých hasičů Mojžíř. 

     Hlavní náplní práce SDH Mojžíř je zásahová činnost. Výjezdová jednotka má 24 členů, kteří pravidelně zdokonalují svou práci při taktických cvičeních pořádaných hasičským záchranným sborem ČR. Vozidly jednotky jsou cisternová automobilová stříkačka Tatra Terrno a dopravní automobil Avia. Mezi největší zásahy sboru určitě patří povodně, nebo požár v ústecké Spolchemii. Další práce sboru je udržování hasičské zbrojnice a techniky na pravidelných brigádách.

     SDH Mojžíř má také soutěžní družstvo, které se pravidelně zúčastňuje soutěží v požárním sportu pořádaných okresním sdružení hasičů Ústí nad Labem ale i jiných požárních závodů. Jako největší úspěch můžeme jmenovat 4. místo na krajském kole požárního sportu Ústeckého kraje.

     V neposlední řadě se SDH Mojžíř věnuje výchově a práci s mladými hasiči. O této aktivitě bychom Vás rádi podrobně informovali na těchto stránkách.