Zahájení Plamene (rozšíření)

28.10.2011 13:01

 

Jak už jsme Vás informovali v předešlém článku, Náš kolektiv vstoupil do dalšího ročníku celostátní hry Plamen. Tato celoroční hra je rozdělena do dvou částí a tří úrovní. Každý kolektiv začíná na okresní úrovni. Vítěz tohoto okresního kola dále postupuje do krajského kola a jeho vítěz postupuje na Mistrovství České republiky. K mistrovství je ale obrovsky dlouhá cesta na jejímž začátku stojí právě Zahájení Plamene. Jedná se o závod požárnické všestrannosti. Pětičlenné hlídky běhají po vyznačené trati se šesti kontrolami, na nichž plní různé úkoly. Jako první zpravidla bývá střelba. Každý z členů hlídky musí na vzdálenost 10 metrů sestřelit tři špalíčky pomocí vzduchové pistole. Druhým stanovištěm je topografie. Mladší žáci na tomto stanovišti mají dva úkoly. Zorientovat mapu na sever a správně pojmenovat vylosované topografické (mapové) značky. Starším žákům je k těmto dvěma úkolům ještě přidáno měření azimutu. Kategorie dorostu topografii nemá a proto je nahrazena přeskokem přes 2 metry široký vodní příkop. Třetí zastávkou na trati je požární ochrana. Zde musí všechny kategorie poznat a správně určit značku věcného prostředku požární ochrany a správně určit vhodný a nevhodný hasicí přístroj. Na čtvrtém stanovišti se nachází uzlování.Mladší i starší kategorie zde musí uvázat vylosovaný uzel používaný v požární ochraně. Kategorie dorostu zde poznává optické signály. Pátou kontrolu tvoří základy první pomoci. Ta je opět stejná pro mladší i starší kategorii. Musí se zde pomocí trojcípého šátku ošetřit zraněné koleno a poraněná ruka. Dorostenky odpovídají na pět různých otázek z oblasti první pomoci. Posledním stanovištěm je překonání vodorovného lana pro kategorie žáků a šplh pro kategorii dorostenek. Dorostenky musí navíc určitý úsek trati(až 1,5km) absolvovat jen pod vedením buzoly a určeného azimutu.

Tato soutěž je velice náročná nejen na znalosti ale i fyzickou kondici, protože za chybné odpovědi se udělují trestné body, které se v cíli připočítávají k dosaženému času. Po dlouhodobé námaze a úsilí všech našich vedoucích a dětí se nám podařilo vybojovat skvělé výsledky ve všech kategoriích. Mladší žáci, kteří zažili velkou premiéru na ,,plamenových´´ soutěžích dokončili na 8.místě. Starší žáci skončili trochu za očekáváním, ale i tak na krásném 7.místě. Dorostenky v napínavém souboji poraziyi družstvo z SDH Telnice a ve své kategorii zvítězily. Navíc naši starší žáci Matouš, Kuba a Tomáš doplňovali jiné sbory a i jim se velice dařilo. Soutěže se zúčastnilo 12 sborů z okresu Ústí nad Labem, 14 hlídek mladších žáků, 16 hlídek starších žáků, 2 hlídky dorostenek a 3 dorostenečtí jednotlivci. Soutěž měla rychlý průběh i dobrou organizaci a velice se nám všem líbila.